Pogotowie mediacyjne

 

Jak rozwiązać konflikt i spór? 

Mediacja to alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów i sporów, to pokojowe rozwiązywanie konfliktów za pośrednictwem osoby trzeciej czyli mediatora. 

Strony konfliktu lub sporu, którym trudno porozumieć się samodzielnie, mogą spotkać się w neutralnym, gwarantującym prywatność miejscu i porozumieć się między sobą za pomocą bezstronnego mediatora.

Celami mediacji jest porozumienie stron, współpraca między stronami, wyzbycie się negatywnych emocji w relacji między stronami.

Przystąpienie do mediacji jest dobrowolne,  poufność przebiegu mediacji obowiązuje wszystkich uczestników; nieformalność mediacji umożliwia prowadzenie swobodnego dialogu między uczestnikami.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie wrocławskiego Pogotowia Mediacyjnego prowadzonego przez fundację Dom Pokoju.Poprawnik został opracowany w ramach programu Edukacji Prawnej i finansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wrocław 2020

https://www.wroclaw.pl/

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

https://npp.wroclaw.pl/

Komentarze

fundacja Dajmy Szansę

Copyright © Poradnik prawny